ห้องเดิมพัน
โต๊ะที่ 2 Karen
บาคาร่า
ผู้เล่น 7 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 1 Ive
บาคาร่า
ผู้เล่น 3 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 4 Marisa
รูเล็ต
ผู้เล่น 5 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 4 Marisa
รูเล็ต
ผู้เล่น 5 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 1 Dana
เสือมังกร
ผู้เล่น 1 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 1 Dana
เสือมังกร
ผู้เล่น 6 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 1 Red
ไฮโล
ผู้เล่น 2 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 1 Red
ไฮโล
ผู้เล่น 6 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 2 Karen
บาคาร่า
ผู้เล่น 7 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 4 Marisa
รูเล็ต
ผู้เล่น 6 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 1 Dana
เสือมังกร
ผู้เล่น 7 คน
การเดิมพัน 10 - 500k
โต๊ะที่ 1 Red
ไฮโล
ผู้เล่น 6 คน
การเดิมพัน 10 - 500k